Shareholder Meetings

Shareholder Meetings

Extraordinary and Annual Shareholders Meeting 2019

Buitengewone en Jaarlijkse Algemene Vergadering 2019

Extraordinary Shareholders Meeting 2019

Bijzondere Algemene aandeelhoudersvergadering 2019

Bijzondere Algemene aandeelhoudersvergadering 2018

Extraordinary and Annual Shareholders Meeting 2018

Jaarlijkse Algemene Vergadering 2018

Extraordinary Shareholders Meeting 2017

Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 2017