Shareholder Meetings

Shareholder Meetings

Annual Shareholders Meeting - May 16, 2024

Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders – 16 mei 2024

Annual Shareholders Meeting - May 2, 2023

Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders – 2 mei 2023

Extraordinary General Shareholders’ Meeting – May 24, 2022

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders – 24 mei 2022

Extraordinary General Shareholders’ Meeting and Annual General Shareholders’ Meeting – May 3, 2022

Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders en Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders – 3 mei 2022