Shareholder Meetings

Shareholder Meetings

Extraordinary General Shareholders’ Meeting – May 24, 2022

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders – 24 mei 2022

Extraordinary General Shareholders’ Meeting and Annual General Shareholders’ Meeting – May 3, 2022

Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders en Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders – 3 mei 2022