Shareholder Structure (NL)

Op datum van 25 januari 2023, heeft Oxurion in totaal 466.875.130 uitstaande aandelen en in totaal 3.277.499 uitstaande inschrijvingsrechten, waarvan er 3.062.499 werden toegekend en aanvaard, maar nog niet uitgeoefend, en 215.000 nog moeten worden toegekend.

Op basis van de transparantieverklaringen die de Vennootschap heeft ontvangen, zijn de belangrijkste aandeelhouders van de Vennootschap:

  • Negma Group, die ongeveer 0,97% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen aanhoudt;
  • Thomas Clay (Epacria Capital Partners, LLC) en entiteiten die door hem worden gecontroleerd, die ongeveer 4.89% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen aanhouden;
  • Baron Philippe Vlerick (Bareldam NV) en entiteiten die door hem worden gecontroleerd, die ongeveer 4,6% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen aanhouden;
  • Fidelity Management & Research Company, LLC, die ongeveer 2,87% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen aanhoudt; en
  • Novartis Pharma AG, die ongeveer 2,00% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen aanhoudt.

 

Financiële Dienstverlening

In België worden de financiële diensten met betrekking tot de aandelen van de Emittent verstrekt door KBC Bank, en dit vrij van enige kosten voor de aandeelhouders wat betreft de uitbetaling van dividenden. Mocht de Emittent zijn beleid terzake wijzigen, zal dit in de Belgische financiële pers worden aangekondigd.

Historiek van het maatschappelijk kapitaal